D O K U M E N T Y.


News Rubrika dokumenty,
tu budú všetky dokumenty, ktoré sa týkajú ROB a mali by byť verejne prístupné pospolitému ľudu, niektoré sú už tu (napríklad adresár) ostatné sem budem postupne pridávať.

Súťažný poriadok ROB 2012
Vykonávacie predpisy ROB 2012
Adresár slovenského ROB
Vykonávacie predpisy ROB 2008
Sútažný poriadok ROB 2008
Sútažný poriadok ROB 2007
Vykonávacie predpisy ROB 2007